Nybörjarinformation


Förbättra ditt självförtroende genom att träna en stil med anor.

Stilen vi tränar är Kyushoshin Ju-jutsu, en traditionell Ju-jutsu stil som studerats och utvecklats av Joe Carslake och Martin MacCabhaill under överseende och hjälp av Yoshie Tanaka Sensei och Bjarni Hjaralffson Sensei, som tränat i 28 år i Eshojii templet i Nara, Japan.
Vår träning innefattar bland annat kast, ledtekniker, nervpunkter, marktekniker, slag och sparktekniker, kata, combat samt träning med traditionella vapen. Vår träning erbjuder dig ett traditionellt sätt att förbättra din koordination, kondition, kroppskontroll och dina kunskaper inom anatomi så väl som traditionell healing; Kuatsu. Dessutom är Kyushoshin Ju-jutsu ett effektivt självförsvarssystem.
Vår klubb är medlem i Kyushoshin Ju-Jutsu Renmei International Sweden, under Daiyo-Sha
Ami Eriksson.

Nybörjarstart höstterminen 2018
Åldersgräns: 14 år
Från och med den 4 september 2018
Tisdagar 18:00-19:30
Torsdagar 18:00-19:30
Plats: Campushallen, en trappa ner dojo 3.
Klädsel: T-shirt och träningsbyxor eller Gi. Vi tränar barfota.

Har du frågor?
Maila info@sjjk.nu
eller ring
Mattias Berg 070-322 96 27

English

Improve your self confidence by practicing an art with a rich heritage.Our style is Kyushoshin Jujutsu, a traditional style of jujutsu which is developed by Joe Carslake and Martin MacCabhaill under the supervision and with help from Yoshie Tanaka Sensei and Bjarni Hjaralffson Sensei, who studied for 28 years at the Eshojii temple in Nara, Japan.We practice, among other things,throws, jointlocks, pressure points, ground techniques, punching- and kicking techinques, kata, combat as well as traditional weapons training. Our training offers you a traditional way of improving your coordination, stamina, body control and knowledge in anatomy as well as Traditional healing Kuatsu. Furthermore, Kyushoshin Jujutsu is an effective way of self defense.
Our clubs are members of Kyushoshin Jujutsu Renmei International Sweden, under Daiyo-Sha Ami Eriksson.