Avgifter

Terminsavgift för hösterminen 2018

Nybörjare 700 kr
Ordinarie 800 kr

Studenter som tillhör Skeria studentförening har rabatter på vår medlemsavgift.
Ni betalar halva den ordinarie avgiften alltså 500:- för första terminen.
Följande terminer gäller ordinarie avgift.

Terminsavgiften sätts in på bankgirokonto 5794-4480 tillsammans med namn och grad på medlemmen.
Vill du ha kvitto på betald träningsavgift för eventuellt friskvårdsbidrag, prata med klubbens kassör Mattias Berg.