Vilande klubb, ingen verksamhet

Efter årsmöte beslutades att klubben kommer att läggas vilande vilket innebär att ingen verksamhet kommer att bedrivas i den. Men att det kan hända att någon längre fram återupptar verksamhet.
Vi tackar för alla år som varit och får se om det kommer att bli någon verksamhet i framtiden.