Kallelse till extra årsmöte

Kallar till ett extra årsmöte torsdagen den 11 oktober kl 18.00 på Budokan.
Frågor som skall tas upp är om klubbens existens.

Alla medlemmar som betalade medlemsavgift förra terminen har rätt att rösta och är därför välkomna till mötet.