Medlemsavgifter 2015

I samband med årsmötet beslutades nya medlemsavgifter för att täcka klubbens hyreskostnader.

Terminsavgift VT -15
Vuxna avancerade 800 kr
Vuxna nybörjare 700 kr

Kom ihåg att betala in medlemsavgiften för vårterminen senast den 1 mars 2015 på BG 5794-4480.